login menu

Järjestäjä

Koululaisten lomavirkistysyhdistys ry:n, Hekolon, järjestämän leiritoiminnan tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä.

Jatkamme yli 100-vuotiasta Helsingin kaupungin kesäleiriperinnettä. Olemme tuottaneet lomavirkistystoimintaa helsinkiläislapsille jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

Hekolo järjestää leirejä lapsille ja nuorille kesällä sekä syysloman aikana. Lapsen itsenäistymistä ja vuorovaikutustaitoja vahvistetaan ja kehitetään leikeillä, liikunnalla ja monipuolisella luovalla toiminnalla. Leirien tavoitteena on tukea lapsen kasvua mm. yhteistoiminnallisuuden ja taidekasvatuksen avulla.